Frederikke Schmidt, frontender
fredeschmidt92@gmail.com